Kiedy należy tworzyć kancelarię tajną?

Kancelaria tajna stanowi wyodrębnioną komórkę organizacyjną, w zakresie ochrony informacji niejawnych podległą pełnomocnikowi ochrony, obsługiwaną przez pracowników pionu ochrony, odpowiedzialną za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów uprawnionym osobom.

Utworzenie kancelarii tajnej konieczne jest w przypadku przetwarzania w jednostce organizacyjnej informacji niejawnych o klauzuli tajne lub ściśle tajne. Obowiązek ten spoczywa na barkach Kierownika jednostki organizacyjnej, powołuję on również jej kierownika.

Wobec powyższego przedsiębiorca zobowiązany jest do utworzenia kancelarii tajnej w momencie ubiegania się o świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I lub II stopnia o klauzuli tajne lub ściśle tajne. W przypadku klauzul niższych (zastrzeżone, poufne) kancelarii tajnej nie tworzy się.

W przypadku przetwarzania przez przedsiębiorcę, we własnej lokalizacji, informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone lub poufne należy utworzyć  inną komórkę organizacyjna, pod warunkiem, że jej organizacja zapewni możliwość ustalenia w każdych okolicznościach, gdzie znajduje się materiał niejawny pozostający w dyspozycji jednostki organizacyjnej np. kancelarię informacji niejawnych lub punkt obsługi informacji niejawnych.

Nie można zapomnieć również o ułatwieniach jakie przygotował ustawodawca w zakresie tworzenia kancelarii tajnych. Zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość utworzenia kancelarii tajnej obsługującej więcej niż jedną jednostkę organizacyjną. Takie rozwiązanie powoduje możliwość obniżenia znacznych kosztów związanych z budową własnej kancelarii tajnej. Warunkami skorzystania z takiego rozwiązania są porozumienie zainteresowanych kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie zasad funkcjonowania wspólnej kancelarii pod względem podległości, personalnym oraz finansowym oraz uzyskanie zgody ABW.

Nasza firma z powodzeniem od kilku lat obsługuje przedsiębiorców w zakresie wymogu posiadania kancelarii tajnej. Jako pierwsi na polskim rynku wprowadziliśmy usługę wynajmu kancelarii tajnej. Posiadamy nowoczesną kancelarię tajną odpowiedzialną za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów uprawnionym osobom do klauzuli „TAJNE” oraz kancelarię tajną międzynarodową obsługującą informacje niejawne międzynarodowe o klauzuli NATO SECRET oraz SECRET UE. W wydzielonej części kancelarii tajnej, dostępnej dla naszych klientów, znajduje się stanowisko komputerowe do przetwarzania dokumentów niejawnych, w tym dokumentacji techniczno-budowlanej oraz kolorowy ploter do formatu A0. Jeśli chcesz uniknąć ogromnych kosztów związanych z budową i utrzymaniem kancelarii tajnej we własnych zasobach zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

 

Zobacz również: