Nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych – wykaz zmian

Nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia czyli 1 stycznia 2011 r. z wyjątkiem art. 131 (wprowadzającym zmiany w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 857 ze zm.), który wchodzi w życie 1 stycznia 2013 r. Funkcję krajowej władzy bezpieczeństwa będzie pełnił szef Agenci Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). W…

Czytaj więcej...

Metody ochrony systemów teleinformatycznych

Wszechobecność technik informatycznych niesie za sobą szereg pozytywów. Wykorzystanie elektronicznych dróg wymiany informacji poprzez sieć ułatwia wiele kwestii związanych z funkcjonowaniem w dzisiejszym społeczeństwie, lecz z drugiej strony niesie za sobą nowe zagrożenia. Dane składowane i przesyłane elektronicznie obejmują coraz więcej obszarów, których naruszenie przez osoby nieuprawnione niesie za sobą wyjątkowo negatywne skutki tym bardziej jeśli chodzi o informacje niejawne. System teleinformatyczny przetwarzający informacje niejawne powinien więc być szczególnie chroniony przed nieuprawnionym dostępem do jego…

Czytaj więcej...

Procedury Bezpiecznej Eksploatacji (PBE)

Procedury Bezpiecznej Eksploatacji (PBE)

Zgodnie z art. 60 ust. 2 Ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 22 stycznia 1999 r. (art. 48 ust. 4 Ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r.) dokument Procedur Bezpiecznej Eksploatacji powinien być opracowany dla każdego systemu/sieci TI, w którym będą przetwarzane informacje niejawne. Dokument procedur bezpiecznej eksploatacji opracowuje się na etapie wdrażania oraz modyfikuje na etapie eksploatacji przed dokonaniem zmian w systemie teleinformatycznym. PBE powinno zawierać procedury bezpiecznej eksploatacji,…

Czytaj więcej...

Nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych

4 marca 2010 r. na 62 posiedzeniu Sejmu RP poseł Biernacki Marek przedstawił rządowy projekt ustawy o ochronie informacji niejawnych. Projekt ten jest propozycją nowej regulacji prawnej zastępującej dotychczasową ustawę o takim samym tytule z dnia 22 stycznia 1999 r. Ustawa ta, która obowiązuje już od ponad 10 lat bazowała na rozwiązaniach obowiązujących w państwach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jej uchwalenie przez polski parlament było warunkiem koniecznym przed włączeniem Polski do NATO. Wprowadzenie jej w życie umożliwiło…

Czytaj więcej...