Dlaczego warto posiadać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego?

Bezpieczeństwo przemysłowe to wszelkie działania związane z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych udostępnianych przedsiębiorcy w związku z umową lub zadaniem wykonywanym na podstawie przepisów prawa.

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego jest dokumentem potwierdzającym zdolność przedsiębiorcy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych, przed nieuprawnionym ujawnieniem w związku z realizacją umów lub zadań.

Świadectwo wydaje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służba Kontrwywiadu Wojskowego po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego zwanego postępowaniem bezpieczeństwa przemysłowego.

Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego ma na celu ustalenie, czy przedsiębiorca posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych w różnych aspektach, jak np.: finansowym, organizacyjnym czy też kadrowym.

Czy warto posiadać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego?

Odpowiedź jest prosta. TAK – jeśli Twoja firma wykonuje usługi, na które jest zapotrzebowanie w sferze rządowej lub militarnej. W przypadku, gdy przedsiębiorca staje do przetargu, w którym określony jest wymóg dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”, „tajne” lub „ściśle tajne”, przedsiębiorca jest obowiązany posiadać odpowiednie świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego.

Powyższa zasada nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo i osobiście, które obowiązane są posiadać odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa.

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego jest dokumentem potwierdzającym zdolność przedsiębiorcy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych, przed nieuprawnionym ujawnieniem w związku z realizacją umów lub zadań.

Instytucje w strefie rządowej oraz wojskowej coraz częściej w przetargach zawierają klauzulę o konieczność posiadania przez firmę startującą w przetargu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Z jednej strony wymóg taki podyktowany jest przez specyfikę realizacji usługi np. wejście na teren jednostki wojskowej oznacza poruszanie się po wyznaczonych strefach ochronnych. Z drugiej zaś strony, daje poczucie bezpieczeństwa zleceniodawcy, że firma startująca w przetargu jest wiarygodna i sprawdzona przez odpowiednie służby.

Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy w zależności od stopnia zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej wydaje się świadectwo odpowiednio:

  1. pierwszego stopnia – potwierdzające pełną zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji,
  2. drugiego stopnia – potwierdzające zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji, z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania we własnych systemach teleinformatycznych,
  3. trzeciego stopnia – potwierdzające zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji, z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach.

Ubieganie się o świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, jest procesem czasochłonnym (trwa ok 6 miesięcy), w przypadku stopnia 1 oraz 2 wymaga wdrożenia wielu nowych procedur, co może znacząco wydłużyć czas o kolejne miesiące, dlatego też temat uzyskania świadectwa należy przemyśleć z wyprzedzeniem. Nie realne jest uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, w momencie ukazania się przetargu lub tylko pod konkretny przetarg.

Sprawdź czy Twoja konkurencja posiada już świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego: Wykaz przedsiębiorców, którym ABW wydało świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.

Zobacz również:

Leave a Comment

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.