Szkolenia z informacji niejawnych – kiedy, kogo i przez kogo?

Warunkiem niezbędnym dostępu do informacji niejawnych jest odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Szkolenie to powinno obejmować wiedzę z zakresu zasad oraz podstaw prawnych systemu ochrony informacji niejawnych, stosowanych procedur oraz sposobów ochrony informacji niejawnych oraz postępowania w sytuacjach ich zagrożenia lub nieuprawnionego ujawnienia.

Aby zachować ciągłość dostępu do informacji niejawnych należy odbyć szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych minimum raz na 5 lat.

Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych może być przeprowadzone przez:

1. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego

wobec:

  • pełnomocników ochrony i ich zastępców oraz kandydatów na pełnomocników ochrony lub ich zastępców,
  • przedsiębiorców wykonujących działalność jednoosobowo i osobiście,
  • kierowników przedsiębiorców, u których nie zatrudniono pełnomocników ochrony,
  • posłów i senatorów.

2. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego wspólnie z pełnomocnikiem ochrony

wobec:

  • kierownika jednostki organizacyjnej, w której są przetwarzane informacje niejawne o klauzuli „ściśle tajne” lub „tajne”.

3. Pełnomocnika ochrony w jednostce organizacyjnej

wobec:

  • osób zatrudnionych w jednostce organizacyjnej, pełniących w niej służbę lub wykonujących czynności zlecone w jednostce organizacyjnej

Oprócz szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych, wymagane są specjalistyczne szkolenia dla administratora systemu niejawnego oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego. Specjalistyczne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, wspólne dla administratorów systemów oraz inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, prowadzone jest przez funkcjonariuszy Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW w formie jednodniowych zjazdów, które odbywają się w Warszawie.

Szkolenia specjalistyczne dla administratorów systemów i inspektorów BTI odbywa się tylko raz i są ważne bezterminowo.

Załącznik – Szczegółowe warunki uczestnictwa w szkoleniu specjalistycznym z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego

Zobacz również:

Leave a Comment

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.