Kontrola GIODO – jak ją przeżyć

Kontrola GIODO – jak ją przeżyć

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (art. 12, pkt 1) do zadań Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych należy kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych. Słowo kontrola zawsze budzi pewien niepokój. Nie ważne czy w życiu prywatnym, czy też służbowym – nikt nie lubi być kontrolowany. Nawet w sytuacji, gdy staramy się wypełniać wszystkie obowiązki należycie, kontrola wzbudza strach: „czy aby na pewno o czymś nie zapomniałem/am”… Czym tak naprawdę jest kontrola?…

Czytaj więcej...

Generalny Inspektor Danych Osobowych

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) jest organem do spraw ochrony danych osobowych powoływany na 4-letnią kadencję przez Sejm RP za zgodą Senatu. Działa na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W zakresie wykonywania swoich zadań podlega tylko ustawie. Przysługuje mu immunitet. W celu wykonania swoich zadań ma do pomocy Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, które kontroluje zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, wydaje decyzje…

Czytaj więcej...