Organizacji kancelarii tajnej obsługującej dwie lub więcej jednostek organizacyjnych

Zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy o ochronie informacji niejawnych w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość utworzenia kancelarii tajnej obsługującej więcej niż jedną jednostkę organizacyjną.

W uzasadnionych przypadkach, za zgodą odpowiednio ABW lub SKW, można utworzyć kancelarię tajną obsługującą dwie lub więcej jednostek organizacyjnych. Podległość, obsada i zasady finansowania takiej kancelarii zostaną określone przez właściwych kierowników jednostek organizacyjnych.

Utworzenie jednej kancelarii tajnej dla kilku jednostek organizacyjnej może znacząco obniżyć koszty uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Warunkami skorzystania z takiego rozwiązania jest:

  • porozumienie zainteresowanych kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie zasad funkcjonowania wspólnej kancelarii pod względem podległości, personalnym oraz finansowym,
  • uzyskanie zgody ABW lub SKWna takie rozwiązanie.

Jak informuje ABW na swojej stronie WWW, uzyskanie zgody na utworzenie wspólnej kancelarii tajnej uzależnione jest od oceny poziomu skuteczności zastosowanych rozwiązań organizacyjnych i środków ochrony. Należy pamiętać, że zastosowane zabezpieczenia techniczne i organizacyjne muszą uwzględniać przetwarzanie informacji niejawnych przez różne podmioty np. oddzielne sejfy na dokumenty dla każdej z jednostek organizacyjnych czy ewidencje tak aby wykluczyć możliwość nieuprawnionego dostępu do informacji.

Poniżej przedstawiam tryb postępowania w przypadku chęci utworzenia wspólnej kancelarii tajnej oraz wzory niezbędnych dokumentów:

  1. Przesłanie do ABW wniosku w przedmiotowej sprawie wraz z uzasadnieniem oraz podaniem nazw i adresów zainteresowanych podmiotów.
  2. Do wniosku należy dołączyć porozumienie zainteresowanych kierowników jednostek organizacyjnych, zawierające rozwiązania w zakresie organizacji i funkcjonowania wspólnej kancelarii tajnej oraz nadzoru i odpowiedzialności kierowników jednostek organizacyjnych i pełnomocników ochrony.
  3. Biorąc pod uwagę lokalizację wspólnej kancelarii tajnej, wniosek wraz z dokumentacją o udzielenie zgody w ww. kwestii, należy przesłać odpowiednio do Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych ABW lub do w właściwych terytorialnie komórek organizacyjnych ABW.
  4. Stanowisko ABW w postaci udzielenia lub nie udzielenia zgody w przedmiotowej sprawie zostanie przekazane wszystkim zainteresowanym kierownikom jednostek organizacyjnych.

ABW wskazuje, iż jednostki występujące o wydanie zgody na utworzenie wspólnej kancelarii tajnej mogą przekazać do ABW jeden egzemplarz wniosku i porozumienia.

Wzór porozumienia w sprawie utworzenia kancelarii tajnej krajowej

Wzór porozumienia w sprawie utworzenia kancelarii tajnej krajowej oraz kancelarii tajnej międzynarodowej

Zobacz również:

Leave a Comment

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.