Informacje niejawne w przetargach publicznych

W przypadku, gdy z wykonaniem umowy wiąże się dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą niejawności wynikającą z ustawy o ochronie informacji niejawnych, postępowanie przetargowe prowadzone w związku z wybraniem odpowiedniej firmy realizującej umowę będzie zawierało odpowiednie wymagania, najczęściej posiadania odpowiedniego stopnia świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.

Bezpieczeństwo przemysłowe to wszelkie działania związane z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych udostępnianych przedsiębiorcy w związku z umową lub zadaniem wykonywanym na podstawie przepisów prawa. Instytucje Państwowe coraz częściej wpisują świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego jako niezbędny wymóg do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym. Jest to spowodowane po części tym, iż w instytucjach państwowych przetwarza się coraz więcej informacji niejawnych, coraz więcej informacji podlega ochronie. Równie ważnym powodem umieszczania tego wymogu w postępowaniu przetargowym jest fakt, że firma posiadająca świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego została sprawdzona przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW).

Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego ma na celu ustalenie, czy przedsiębiorca posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych w różnych aspektach, jak np.: finansowym, organizacyjnym czy też kadrowym. W ramach tego postępowania przeprowadzane są postępowania sprawdzające wobec osób mających uzyskać dostęp do informacji niejawnych. Tak sprawdzona firma daje większe gwarancje na powodzenie projektu i bezproblemową realizację umowy, niż firma która audytu ABW nie przeszła.

Najczęściej spotykanym wymogiem w postępowaniach przetargowych jest posiadania trzeciego stopnia świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego potwierdzające zdolność przedsiębiorcy do ochrony informacji, z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach. W szczególnych przypadkach np. wykonania projektów budowlanych wymaganie może wzrosnąć do stopnia drugiego, potwierdzającego zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji, z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania we własnych systemach teleinformatycznych lub nawet pierwszego potwierdzającego pełną zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji.

Należy pamiętać, że podstawowym obowiązkiem jednostki zlecającej jest wprowadzenie do umowy lub zlecenia zadania instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego, w której zawarte są szczegółowe wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych, skutki oraz zakres odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z ustawy oraz instrukcji.

Procedura uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, zwłaszcza stopnia pierwszego i drugiego jest dość skomplikowana i czasochłonna oraz wymaga poniesienia określonych kosztów. Jednym ze sposobów udziału w przetargu z wymaganiem posiadania odpowiedniego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego jest złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jako konsorcjum firm, gdzie tylko jedna z firm ma obowiązek posiadania odpowiedniego świadectwa. Pozostałe firmy w konsorcjum już nie muszą go posiadać. Jeśli są Państwo zainteresowani tą formą udziału w przetargu, zapraszam do kontaktu. Z naszą firmą w konsorcjum spełnicie Państwo każdy wymóg określony w postępowaniu przetargowym. Pomagamy również w uzyskaniu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego na każdym etapie procesu.

Zobacz również:

Leave a Comment

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.