Co to jest świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego?

Bardzo często spotykam się z pytaniem zadanym w tytule wpisu – co to jest świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego. Przeglądając oferty przetargowe pewnie nie raz spotkali się Państwo wymaganiem określającym konieczność posiadania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego określonego stopnia np. II do określonej klauzuli np. Poufne. Tym wpisem postaram się przybliżyć, czym owo świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego jest.

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego to dokument potwierdzający określoną zdolność przedsiębiorcy do ochrony informacji niejawnych. Państwo (władze państwowe) posiada pewnie informacje, które musi chronić przed ujawnieniem. Ma to na celu zagwarantować bezpieczeństwo kraju i jego obywateli. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego mówi, w jakim stopniu przedsiębiorstwo jest przygotowane do ochrony informacji, które Państwo zamierza mu powierzyć w ramach wykonywanych umów. Świadectwo to wydaje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służba Kontrwywiadu Wojskowego po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego zwanego postępowaniem bezpieczeństwa przemysłowego – czyli ABW lub SKW sprawdza, przed wydaniem świadectwa przedsiębiorcę, czy jest on godny zaufania i można mu powierzyć państwowe tajemnice.

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego wydaje się dla klauzuli poufne, tajne lub ściśle tajne. W zależności od stopnia zdolności do ochrony informacji niejawnych potwierdza ono:

  1. pierwszego stopnia – pełną zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji,
  2. drugiego stopnia – zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji, z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania we własnych systemach teleinformatycznych,
  3. trzeciego stopnia – zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji, z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach.

Zatem jeśli w przetargu widnieje zapis, że od przedsiębiorcy wymagane jest posiadanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego II stopnia do klauzuli poufne, oznacza to, iż wymagane jest aby przedsiębiorca ten miał potwierdzenie z ABW lub SKW, że posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli poufne we własnych pomieszczeniach (pomieszczeniach firmy), przy jednoczesnym braku wymogu co do posiadania systemu teleinformatycznego.

Zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy świadectwo potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli:

  • „ściśle tajne” potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych przez okres 5 lat od daty wystawienia,
  • „tajne” potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych przez okres 7 lat od daty wystawienia,
  • „poufne” potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych przez okres 10 lat od daty wystawienia.

Aby rozpocząć proces otrzymania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego należy złożyć do ABW lub SKW wniosek o wszczęcie postępowania przemysłowego wraz z kwestionariuszem bezpieczeństwa przemysłowego (do pobrania tutaj). Jeśli zamierzmy ubiegać się o świadectwo I lub II stopnia należy pamiętać, że przedsiębiorca ma 6 miesięcy od daty wszczęcia postępowania na zorganizowanie kompleksowego systemu ochrony informacji niejawnych zgodnego z obowiązującymi przepisami.

Niestety uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego wiąże się z kosztami. Poniższa tabelka prezentuje koszty jakie na wstępnie pobiera ABW aby wszcząć postępowanie przemysłowe:

Opłaty za czynności w ramach postępowania bezpieczeństwa przemysłowego

obowiązujące od dnia 18.01.2017 r.

Rodzaj zwrotu kosztówKwota bazowaWspółczynnikCena
Poszerzone postępowanie sprawdzające
(POUFNE, TAJNE, ŚCIŚLE TAJNE)
4 403,78 zł0,652 862,46 zł
Sprawdzenie przedsiębiorcy w celu wydania świadectwa III stopnia626 422,68 zł
Sprawdzenie przedsiębiorcy w celu wydania świadectwa I lub II stopnia730 826,46 zł
Podstawa prawna: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wysokości i trybu zwrotu zryczałtowanych kosztów ponoszonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego za przeprowadzenie sprawdzenia przedsiębiorcy oraz postępowań sprawdzających
Podstawa kwoty bazowej: obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r.

Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego może się zakończyć:

  • wydaniem świadectwa zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy,
  • decyzją o odmowie wydania świadectwa,
  • decyzją o umorzeniu postępowania bezpieczeństwa przemysłowego.

Lista przedsiębiorców posiadających świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego można pobrać tutaj (lista na dzień wpisu).

Zobacz również:

Leave a Comment

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.