3 stopnie Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego

Bezpieczeństwo przemysłowe to zbiór zastosowanych środków oraz czynności związanych z zapewnieniem w przedsiębiorstwie bezpieczeństwa i ochrony informacji niejawnych udostępnianych przedsiębiorcy w związku z umową lub zadaniem wykonywanym na podstawie przepisów prawa.

Przedmiotem bezpieczeństwa przemysłowego są informacje niejawne o różnych klauzulach w połączeniu z systemem organizacyjno-technicznym zastosowanym dla zapewnienia ich ochrony. Natomiast podmiotami w są przedsiębiorcy zamierzający uzyskać dostęp do informacji niejawnych w związku z realizacją umów lub zadań wynikających z przepisów prawa oraz jednostki organizacyjne zlecające ich wykonanie (jednostki zlecające).

Przedsiębiorca realizujący umowę, w której wymagany jest dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”, „tajne” lub „ściśle tajne” zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Wyjątkiem od tej reguły jest jednoosobowa działalność gospodarcza, w której właściciel realizuje umowę osobiście. W takim przypadku wymagane jest odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa.

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego jest dokumentem potwierdzającym zdolność przedsiębiorcy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych, przed nieuprawnionym ujawnieniem w związku z realizacją umów lub zadań. Świadectwo wydaje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służba Kontrwywiadu Wojskowego po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego zwanego postępowaniem bezpieczeństwa przemysłowego.

W myśl art. 55 ust. 1 ustawy w zależności od stopnia zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej wydaje się odpowiednie świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego:

  1. pierwszego stopnia – potwierdzające pełną zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji,
  2. drugiego stopnia – potwierdzające zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji, z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania we własnych systemach teleinformatycznych,
  3. trzeciego stopnia – potwierdzające zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji, z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach.

Stopień zdolności świadectwa bezpieczeństwa nie jest powiązany z klauzulą tajności, co oznacza, że wszystkie trzy stopnie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego mogą być przypisane do każdej z klauzul (od poufnego wzwyż) np. świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia do klauzuli poufne lub trzeciego stopnia do klauzuli ściśle tajne.

To przedsiębiorca na podstawie zapisów umów z dostępem do informacji niejawnych, które chce realizować, wskazuje we wniosku o wydanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, do jakiej klauzuli tajności powinien mieć dostęp i w jakim stopniu musi on zapewnić ochronę informacji niejawnych.

Z klauzulą powiązany natomiast jest okres na jaki wydawane jest świadectwo  bezpieczeństwa przemysłowego.  Zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy świadectwo potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli:

  1. „ściśle tajne” potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych przez okres 5 lat od daty wystawienia,
  2. „tajne” potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych przez okres 7 lat od daty wystawienia,
  3. „poufne” potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych przez okres 10 lat od daty wystawienia.

Należy pamiętać, iż w odniesieniu do świadectw bezpieczeństwa przemysłowego obowiązuje kaskada ważności uprawnień w zakresie ochrony informacji niejawnych, przez co należy rozumieć, że ważność tego samego świadectwa potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych wyższą klauzulą jest odpowiednio dłuższa dla klauzul niższych.

Zobacz również:

Leave a Comment

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.