3 stopnie Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego

Bezpieczeństwo przemysłowe to zbiór zastosowanych środków oraz czynności związanych z zapewnieniem w przedsiębiorstwie bezpieczeństwa i ochrony informacji niejawnych udostępnianych przedsiębiorcy w związku z umową lub zadaniem wykonywanym na podstawie przepisów prawa.

Przedmiotem bezpieczeństwa przemysłowego są informacje niejawne o różnych klauzulach w połączeniu z systemem organizacyjno-technicznym zastosowanym dla zapewnienia ich ochrony. Natomiast podmiotami w są przedsiębiorcy zamierzający uzyskać dostęp do informacji niejawnych w związku z realizacją umów lub zadań wynikających z przepisów prawa oraz jednostki organizacyjne zlecające ich wykonanie (jednostki zlecające).

Przedsiębiorca realizujący umowę, w której wymagany jest dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”, „tajne” lub „ściśle tajne” zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Wyjątkiem od tej reguły jest jednoosobowa działalność gospodarcza, w której właściciel realizuje umowę osobiście. W takim przypadku wymagane jest odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa.

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego jest dokumentem potwierdzającym zdolność przedsiębiorcy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych, przed nieuprawnionym ujawnieniem w związku z realizacją umów lub zadań. Świadectwo wydaje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służba Kontrwywiadu Wojskowego po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego zwanego postępowaniem bezpieczeństwa przemysłowego.

W myśl art. 55 ust. 1 ustawy w zależności od stopnia zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej wydaje się odpowiednie świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego:

  1. pierwszego stopnia – potwierdzające pełną zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji,
  2. drugiego stopnia – potwierdzające zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji, z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania we własnych systemach teleinformatycznych,
  3. trzeciego stopnia – potwierdzające zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji, z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach.

Stopień zdolności świadectwa bezpieczeństwa nie jest powiązany z klauzulą tajności, co oznacza, że wszystkie trzy stopnie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego mogą być przypisane do każdej z klauzul (od poufnego wzwyż) np. świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia do klauzuli poufne lub trzeciego stopnia do klauzuli ściśle tajne.

To przedsiębiorca na podstawie zapisów umów z dostępem do informacji niejawnych, które chce realizować, wskazuje we wniosku o wydanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, do jakiej klauzuli tajności powinien mieć dostęp i w jakim stopniu musi on zapewnić ochronę informacji niejawnych.

Z klauzulą powiązany natomiast jest okres na jaki wydawane jest świadectwo  bezpieczeństwa przemysłowego.  Zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy świadectwo potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli:

  1. „ściśle tajne” potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych przez okres 5 lat od daty wystawienia,
  2. „tajne” potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych przez okres 7 lat od daty wystawienia,
  3. „poufne” potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych przez okres 10 lat od daty wystawienia.

Należy pamiętać, iż w odniesieniu do świadectw bezpieczeństwa przemysłowego obowiązuje kaskada ważności uprawnień w zakresie ochrony informacji niejawnych, przez co należy rozumieć, że ważność tego samego świadectwa potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych wyższą klauzulą jest odpowiednio dłuższa dla klauzul niższych.

Karol Kij

Zajmuje się szeroko pojętym tematem zarządzania bezpieczeństwa informacji.

Jako młoda, aktywna i przedsiębiorcza osoba wciąż poszukuję nowych źródeł wiedzy i możliwości rozwoju.

Poszukuję kontaktów biznesowych, nawiążę również kontakt z osobami zainteresowanymi podobną problematyką w celu współpracy, wymiany spostrzeżeń i doświadczeń.

Zobacz również:

ZOSTAW KOMENTARZ

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.