Organizacji kancelarii tajnej obsługującej dwie lub więcej jednostek organizacyjnych

Organizacji kancelarii tajnej obsługującej dwie lub więcej jednostek organizacyjnych

Zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy o ochronie informacji niejawnych w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość utworzenia kancelarii tajnej obsługującej więcej niż jedną jednostkę organizacyjną. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą odpowiednio ABW lub SKW, można utworzyć kancelarię tajną obsługującą dwie lub więcej jednostek organizacyjnych. Podległość, obsada i zasady finansowania takiej kancelarii zostaną określone przez właściwych kierowników jednostek organizacyjnych. Utworzenie jednej kancelarii tajnej dla kilku jednostek organizacyjnej może znacząco obniżyć koszty uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Warunkami…

Czytaj więcej...