Generalny Inspektor Danych Osobowych

GIODOGeneralny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) jest organem do spraw ochrony danych osobowych powoływany na 4-letnią kadencję przez Sejm RP za zgodą Senatu. Działa na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W zakresie wykonywania swoich zadań podlega tylko ustawie. Przysługuje mu immunitet. W celu wykonania swoich zadań ma do pomocy Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, które kontroluje zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, wydaje decyzje administracyjne i rozpatruje skargi w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych, prowadzi rejestr zbiorów danych, opiniuje akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych, inicjuje i podejmuje przedsięwzięcia w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych, uczestniczy w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych.

Od 4 sierpnia 2010 r. funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni
dr Wojciech Rafał Wiewiórowski.

Wojciech Rafał Wiewiórowski jest doktorem nauk prawnych. Naukowo zajmuje się przede wszystkim polskim i europejskim prawem nowych technologii, przetwarzaniem i bezpieczeństwem informacji, rolą systemów informacji prawnej, informatyzacją administracji publicznej, podpisem elektronicznym oraz zastosowaniem sieci semantycznej i ontologii prawniczych w porządkowaniu informacji prawnej.

Zgodnie z art. 14 ustawy o ochronie danych osobowych inspektorzy GIODO mają uprawnienia do:

  • wstępu do pomieszczenia w którym znajduje się zbiór danych osobowych, a także do innych miejsc, w których odbywa się przetwarzanie tychże danych. Inspekcja może odbyć się w godzinach między 6 a 22 a inspektor zobowiązany jest podczas kontroli okazać legitymację służbową oraz pisemne zezwolenie na przeprowadzenie kontroli;
  • przeprowadzenia oględzin całej infrastruktury oraz do wglądu do dokumentów związanych z ochroną danych osobowych w danej jednostce organizacyjnej. Pracownicy GIODO przeprowadzający inspekcję mają uprawnienia do kopiowania tych dokumentów oraz żądać od pracowników jednostki organizacyjnej pisemnych lub ustnych wyjaśnień. Pracownicy kontrolowanego podmiotu mogą być wzywani i przesłuchiwani na okoliczności związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych;
  • zlecania wydania opinii i ekspertyz dotyczących zagadnień, które wynikły w czasie kontroli. Jest to o tyle istotne, iż przetwarzanie danych osobowych w postaci elektronicznej wymaga wiedzy z zakresu informatyki i bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Zobacz również:

Leave a Comment

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.