Szacowanie ryzyka i poziomu zagrożeń na potrzeby doboru środków ochrony fizycznej

Przedstawiamy całkowicie darmową aplikację pomagającą w procesie określania poziomu zagrożeń  przed nieuprawnionym ujawnieniem lub utratą informacji niejawnych. Określenie poziomu zagrożeń jest indywidualną oceną znaczenia czynników, o których mowa w § 3 ust. 6 rozporządzenia, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji niejawnych w konkretnej jednostce organizacyjnej.

Aplikacja pomoże Ci w prosty sposób dokonać analizy zagrożeń oraz wykonać dobór odpowiednich środków bezpieczeństwa fizycznego. Na końcu otrzymasz, bez żadnych opłat, gotowy raport, który będziesz mógł dołączyć do swojej dokumentacji.

Aby skorzystać z aplikacji kliknij w poniższy link:

Szacowanie ryzyka i poziomu zagrożeń na potrzeby doboru środków ochrony fizycznej

Aplikację opracowano zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych. Jednostki organizacyjne, w których przetwarzane są informacje niejawne, stosują środki bezpieczeństwa fizycznego, odpowiednie do poziomu zagrożeń, w celu uniemożliwienia osobom nieuprawnionym dostępu do takich informacji, w szczególności chroniące przed:

  1. działaniem obcych służb specjalnych;
  2. zamachem terrorystycznym lub sabotażem;
  3. kradzieżą lub zniszczeniem materiału;
  4. próbą wejścia osób nieuprawnionych do pomieszczeń, w których przetwarzane są informacje niejawne;
  5. nieuprawnionym dostępem do informacji o wyższej klauzuli tajności niewynikającym z posiadanych uprawnień.

Zakres stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego uzależnia się od poziomu zagrożeń, związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą (w rozporządzeniu przyjęto określenie poziom zagrożeń związanych z utratą poufności, integralności lub dostępności informacji niejawnych).

Karol Kij

Zajmuje się szeroko pojętym tematem zarządzania bezpieczeństwa informacji.

Jako młoda, aktywna i przedsiębiorcza osoba wciąż poszukuję nowych źródeł wiedzy i możliwości rozwoju.

Poszukuję kontaktów biznesowych, nawiążę również kontakt z osobami zainteresowanymi podobną problematyką w celu współpracy, wymiany spostrzeżeń i doświadczeń.

Zobacz również:

ZOSTAW KOMENTARZ

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.