Bezpieczeństwo informacji w systemach i sieciach komputerowych

Bezpieczeństwo informacji w systemach i sieciach komputerowych

Systemy i sieci komputerowe przetwarzające informacje niejawne podlegają szczególnej ochronie przed nieuprawnionym ujawnieniem, a także przed przypadkowym lub celowym narażeniem bezpieczeństwa tych informacji. Proponuję Państwu usługi związane z ochroną informacji niejawnych w systemach oraz sieciach teleinformatycznych. Posiadam poświadczenia bezpieczeństwa do informacji oznaczonych klauzulą „TAJNE” oraz certyfikaty inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemów niejawnych. Bardzo ważnym elementem w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych i rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia…

Czytaj więcej...