Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych – obowiązki

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych – obowiązki

Jedną z najważniejszych osób w instytucji przetwarzającej informacje niejawne jest Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Jego obowiązki wynikają w szczególności z ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5. sierpnia 2010r. Głównym  obowiązkiem  pełnomocnika  ochrony  jest  zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych. W tym celu realizuje on szereg czynności zapisanych w ustawie (Art. 15), które zostały wymienione poniżej: 1. Do zadań pełnomocnika ochrony należy: 1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa…

Czytaj więcej...