UE: Projekt nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

UE: Projekt nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

Unijna Komisarz ds. Praw Podstawowych, Viviane Reding, w dniu 25 stycznia 2012 ogłosiła propozycję kompleksowej reformy przepisów o ochronie danych. Propozycja związana jest z tym, iż stare przepisy, które powstały w 1995 r. nie przystają do dzisiejszych czasów. Postęp technologiczny i globalizacja dramatycznie zmieniły sposób gromadzenia danych, uzyskiwania do nich dostępu oraz ich wykorzystywania. Ponadto 27 państw członkowskich UE wdrożyło przepisy z 1995 r. na różne sposoby, co doprowadziło do rozbieżności w ich egzekwowaniu. Nowe…

Czytaj więcej...