Kto przeprowadza postępowanie sprawdzające wobec Kierownika Jednostki Organizacyjnej?

Aby uzyskać dostęp do informacji niejawnych należy spełnić  warunki określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

W przypadku informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajności „zastrzeżone” dostęp może nastąpić po pisemnym upoważnieniu wydanym przez Kierownika Jednostki Organizacyjnej oraz po przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli tajności „poufne”, „tajne” lub „ściśle tajne” jest uwarunkowany posiadaniem odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa, które może być wydane po przeprowadzeniu odpowiednio zwykłego lub poszerzonego postępowania sprawdzającego oraz po przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Zwykłe postępowanie sprawdzające przeprowadza pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych. W wyniku takiego postępowania może wydać on poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych maksymalnie klauzą „poufne”.

W wyniku poszerzonego postępowania sprawdzającego, które przeprowadza Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służba Kontrwywiadu Wojskowego może zostać wydane poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub „ściśle tajne”.

Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych przeprowadza pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.

Czy takie same zasady obowiązują w przypadku Kierownika Jednostki Organizacyjnej?

W przypadku Kierownika Jednostki Organizacyjnej (KJO) powyższe zasady ulegają pewnym modyfikacjom.

Przepisy ustawy nie wskazują podstawy prawnej, która wskazywałaby na jakich zasadach KJO będzie miał dostęp do klauzuli obowiązują szczególne . Jednak biorąc pod uwagę, że to on jest podmiotem uprawnionym do wydawania pisemnych upoważnień do dostępu do takich informacji, należy przyjąć, iż ma on zapewniony dostęp do klauzuli „zastrzeżone” na mocy ustawy, bez konieczności wydawania odrębnego pisemnego upoważnienia, w którym sam siebie upoważniałby do tych informacji niejawnych.

Kierownik Jednostki Organizacyjnej nie podlega również zwykłemu postępowaniu sprawdzającemu, za przeprowadzenie którego odpowiedzialny jest pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych. W momencie ubiegania się przez KJO o dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub wyższych podlega on zawsze poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu, które prowadzone jest przez ABW lub SKW.

W temacie obowiązkowych szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych również Kierowników Jednostek Organizacyjnych obowiązują szczególne przepisy. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych przeprowadza szkolenie wobec KJO tylko w przypadku dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulami „zastrzeżone” oraz „poufne”. Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadza szkolenia wspólnie z pełnomocnikiem ochrony wobec Kierownika Jednostki Organizacyjnej, w której są przetwarzane informacje niejawne o klauzuli „ściśle tajne” lub „tajne”.

Zobacz również:

Leave a Comment

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.