Nowy rok – nowe przepisy (szybki przegląd zmian)

Nowy rok – nowe przepisy (szybki przegląd zmian)

Od 1. stycznia 2012 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy prawa, mające istotny wpływ na ochronę danych osobowych. W związku z tym, iż z dniem 1. stycznia 2012 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 16. września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 230, poz. 1371) zmianie ulegają przepisy Ustawy  z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). GIODO przygotował porównanie dotychczas obowiązujących przepisów…

Czytaj więcej...