Nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych podpisana

Prezydent podpisał 30 sierpnia br. ustawę z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Dotychczasowa ustawa z 22 stycznia 1999 r. traci moc obowiązywania. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia z wyjątkiem art. 131, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Ustawa określa zasady ochrony informacji, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne, także…

Czytaj więcej...