Nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych – wykaz zmian

Nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia czyli 1 stycznia 2011 r. z wyjątkiem art. 131 (wprowadzającym zmiany w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 857 ze zm.), który wchodzi w życie 1 stycznia 2013 r. Funkcję krajowej władzy bezpieczeństwa będzie pełnił szef Agenci Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). W…

Czytaj więcej...