Nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych – wykaz zmian

Nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia czyli 1 stycznia 2011 r. z wyjątkiem art. 131 (wprowadzającym zmiany w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 857 ze zm.), który wchodzi w życie 1 stycznia 2013 r. Funkcję krajowej władzy bezpieczeństwa będzie pełnił szef Agenci Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). W…

Czytaj więcej...

Ochrona fizyczna

Stosowanie środków ochrony ma na celu uniemożliwienie przypadkowego lub świadomego narażenia bezpieczeństwa tych informacji, w szczególności przed:Jednostki organizacyjne, w których są przetwarzane informacje niejawne, stosują środki bezpieczeństwa fizycznego odpowiednie do poziomu zagrożeń w celu uniemożliwienia osobom nieuprawnionym dostępu do takich informacji, w szczególności chroniące przed: działaniem obcych służb specjalnych; zamachem terrorystycznym lub sabotażem; kradzieżą lub zniszczeniem materiału; próbą wejścia osób nieuprawnionych do pomieszczeń, w których są przetwarzane informacje niejawne; nieuprawnionym dostępem do informacji o wyższej…

Czytaj więcej...