Ogólnie o ochronie danych osobowych

Ustawa o ochronie danych osobowych (UODO) została przyjęta w dniu 29 sierpnia 1997 r. Jednakże zgodnie z art. 62 tej ustawy weszła ona w życie dopiero 30 kwietnia 1998 r. Wyjątek stanowią przepisy art. 8 do 11, które weszły w życie po 2 miesiącach od ogłoszenia ustawy oraz art. 55 do 59, które zaczęły obowiązywać po 14 dniach od dnia ogłoszenia ustawy. Ustawa zawiera uregulowania dla dwóch zagadnień. Z jednej strony prezentuje obowiązki podmiotów wykorzystujących…

Czytaj więcej...