Szkolenia z ochrony informacji niejawnych

Szkolenia z ochrony informacji niejawnych

Warunkiem niezbędnym dostępu do informacji niejawnych jest odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Konieczność odbycia szkolenia ma zagwarantować, iż dostęp do informacji niejawnych będą miały osoby, które zdobyły wiedzę na temat zasad oraz podstaw prawnych systemu ochrony informacji niejawnych, będą umieć stosować procedury ochrony informacji niejawnych oraz zdobędą umiejętność postępowania w sytuacjach ich zagrożenia lub nieuprawnionego ujawnienia. W zależności od rodzaju przeprowadzonego postępowania sprawdzającego szkolenie może być: przeprowadzane odpowiednio przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przeprowadzane…

Czytaj więcej...