Organizacja środków ochrony fizycznej w jednostce organizacyjnej

Organizacja środków ochrony fizycznej w jednostce organizacyjnej

Jednostki organizacyjne, w których przetwarzane są informacje niejawne, stosują środki bezpieczeństwa fizycznego, odpowiednie do poziomu zagrożeń, w celu uniemożliwienia osobom nieuprawnionym dostępu do takich informacji, w szczególności chroniące przed: działaniem obcych służb specjalnych; zamachem terrorystycznym lub sabotażem; kradzieżą lub zniszczeniem materiału; próbą wejścia osób nieuprawnionych do pomieszczeń, w których przetwarzane są informacje niejawne; nieuprawnionym dostępem do informacji o wyższej klauzuli tajności niewynikającym z posiadanych uprawnień. Zakres stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego uzależnia się od poziomu zagrożeń,…

Czytaj więcej...