Obowiązek przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rzecz obronności kraju

Obowiązek przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rzecz obronności kraju

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni są zobligowani to wypełniania obowiązków na rzecz obronności kraju. Sprawę to reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie wypełniania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zgodnie z ww. Rozporządzeniem przedsiębiorca powinien zapewniać warunki do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, potwierdzone świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego: pierwszego stopnia – jeżeli wykonuje działalność telekomunikacyjną na terenie więcej niż trzech województw albo eksploatuje…

Czytaj więcej...