Jak prawidłowo zatrudnić Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

Jak prawidłowo zatrudnić Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych to osoba, która podlega bezpośrednio pod Kierownika Jednostki Organizacyjnej. Pełnomocnik ds. OIN odpowiada w przedsiębiorstwie za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych. Pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych może być osoba, która posiada: 1) obywatelstwo polskie; 2) wykształcenie wyższe; 3) odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW albo SKW; 4) zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW albo SKW. Do głównych zadań Pełnomocnika ds. OIN należy m.in: kieruje…

Czytaj więcej...