GIODO przypomina, jak zabezpieczać serwisy przed wyciekiem

GIODO przypomina, jak zabezpieczać serwisy przed wyciekiem

Źródło: www.giodo.gov.pl GIODO przypomina o obowiązku zabezpieczenia serwisów internetowych przed wyciekiem przetwarzanych w nich danych osobowych. W związku z napływającymi w ostatnim czasie zgłoszeniami związanymi z upublicznieniem na serwerach Google danych osobowych osób, które nie wyraziły na to zgody Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych apeluje do administratorów i specjalistów odpowiedzialnych za tworzenie i administrowanie stron internetowych, o stosowanie właściwych narzędzi zabezpieczających je przed niekontrolowanym upublicznieniem objętych ochroną informacji. Do zdarzeń takich dochodzi często w serwisach, które oprócz powszechnie dostępnych informacji oferują różnorodne usługi osobom…

Czytaj więcej...

Międzynarodowa Konferencja o Ochronie Danych Osobowych, 21 września 2011 r.

Międzynarodowa Konferencja o Ochronie Danych Osobowych, 21 września 2011 r.

Konferencja jest organizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Partnerami Konferencji są Węgierski Parlamentarny Rzecznik Ochrony Danych i Wolności Informacji, Węgierskie Ministerstwo Administracji Publicznej i Sprawiedliwości, Rada Europy, Komisja Europejska, Akademia Prawa Europejskiego i Hiszpańskie Ministerstwo Sprawiedliwości. Konferencja została zaplanowana w ramach projektu*, którego celem jest identyfikacja i omówienie aktualnych potrzeb dotyczących ram prawnych ochrony danych na poziomie europejskim, odnosząc się do konkretnych i praktycznych osiągnięć w poszczególnych państwach członkowskich. W celu dogłębnej analizy tematu organizowany jest cykl konferencji…

Czytaj więcej...

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych

Na 77 posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przyjęta została – wniesiona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw). Nowelizacja ta ma na celu zwiększenie skuteczności oddziaływania GIODO na stan i poziom bezpieczeństwa danych osobowych w Polsce. W myśl tej nowelizacji GIODO – jako organ egzekucyjny w zakresie obowiązków o charakterze niepieniężnym wynikających z decyzji administracyjnych wydanych w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych –…

Czytaj więcej...

V Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych

Z okazji V Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych, , odbędzie się konferencja pt. „Ochrona danych (30 lat później): od europejskich do międzynarodowych standardów”, organizowana przez Komisję Europejską i Radę Europy. Wojciech Wiewiórowski (GIODO) będzie moderatorem jednego z 2 paneli konferencji. GIODO poprowadzi panel zatytułowany „Od europejskich do międzynarodowych standardów ochrony danych”, w którym wezmą udział m. in. Pani Jennifer Stoddart – Komisarz ds. prywatności w Kanadzie oraz przedstawiciele organów ochrony danych osobowych w USA i Meksyku. Spotkanie to będzie głównym wydarzeniem obchodów V Europejskiego Dnia Ochrony Danych,…

Czytaj więcej...

Generalny Inspektor Danych Osobowych

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) jest organem do spraw ochrony danych osobowych powoływany na 4-letnią kadencję przez Sejm RP za zgodą Senatu. Działa na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W zakresie wykonywania swoich zadań podlega tylko ustawie. Przysługuje mu immunitet. W celu wykonania swoich zadań ma do pomocy Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, które kontroluje zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, wydaje decyzje…

Czytaj więcej...

Ogólnie o ochronie danych osobowych

Ustawa o ochronie danych osobowych (UODO) została przyjęta w dniu 29 sierpnia 1997 r. Jednakże zgodnie z art. 62 tej ustawy weszła ona w życie dopiero 30 kwietnia 1998 r. Wyjątek stanowią przepisy art. 8 do 11, które weszły w życie po 2 miesiącach od ogłoszenia ustawy oraz art. 55 do 59, które zaczęły obowiązywać po 14 dniach od dnia ogłoszenia ustawy. Ustawa zawiera uregulowania dla dwóch zagadnień. Z jednej strony prezentuje obowiązki podmiotów wykorzystujących…

Czytaj więcej...
1 2