Czym jest norma ISO 27001?

Międzynarodowa norma ISO 27001 określa wymagania związane z ustanowieniem, wdrożeniem, eksploatacją, monitorowaniem, przeglądem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Norma zastąpiła brytyjski standard BS 7799-2:2002. Jest to pierwsza z grupy norm ISO/IEC 27000, która to ma zebrać dotychczasowe opracowania i standardy poświęcone bezpieczeństwu informacji. PKN opracował polskie tłumaczenie tej normy – PN-ISO/IEC 27001:2007. Norma ISO 27001 oparta jest na podejściu procesowym i wykorzystuje model Planuj – Wykonuj – Sprawdzaj – Działaj (PDCA tj. Plan…

Czytaj więcej...