Metody ochrony systemów teleinformatycznych

Wszechobecność technik informatycznych niesie za sobą szereg pozytywów. Wykorzystanie elektronicznych dróg wymiany informacji poprzez sieć ułatwia wiele kwestii związanych z funkcjonowaniem w dzisiejszym społeczeństwie, lecz z drugiej strony niesie za sobą nowe zagrożenia. Dane składowane i przesyłane elektronicznie obejmują coraz więcej obszarów, których naruszenie przez osoby nieuprawnione niesie za sobą wyjątkowo negatywne skutki tym bardziej jeśli chodzi o informacje niejawne. System teleinformatyczny przetwarzający informacje niejawne powinien więc być szczególnie chroniony przed nieuprawnionym dostępem do jego…

Czytaj więcej...