Chcę w firmie mieć dostęp do informacji o klauzuli zastrzeżone – co muszę zrobić?

Chcę w firmie mieć dostęp do informacji o klauzuli zastrzeżone – co muszę zrobić?

Informacje niejawne to informacje, do których dostęp wymaga spełnienia określonych warunków. W Polsce informacje niejawne dzielną się na cztery klauzule: Ściśle Tajne, Tajne, Poufne oraz Zastrzeżone. Organizacja ochrony informacji niejawnych oparta jest na kilku podstawowych zasadach, do których przestrzegania są zobowiązani adresaci ustawy. Najważniejsze zgrupowano w art. 8 ustawy stanowiącym, że informacje niejawne, którym nadano określoną klauzulę tajności: mogą być udostępnione wyłącznie osobie uprawnionej, zgodnie z przepisami ustawy dotyczącymi dostępu do określonej klauzuli tajności; muszą być przetwarzane w warunkach…

Czytaj więcej...