Administrator Systemu Niejawnego (AS)

Administrator Systemu Niejawnego (AS)

Administrator systemu to osoba lub zespół osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu/sieci TI oraz za przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa TI (art. 54 ust.1 pkt 1 UOIN). Administratorem systemu niejawnego powinna być osoba, która bezpośredni zarządza systemem lub siecią Teleinformatyczną. Możliwe jest powołanie na to stanowisko i skierowanie na szkolenie do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jego przełożonego (np. szefa oddziału). W tym przypadku administratorzy także muszą posiadać odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa oraz powinni zostać przeszkoleni przez administratora, który…

Czytaj więcej...

Ochrona informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych

Informacja niejawna – termin prawniczy, który w prawie polskim został zdefiniowany w ustawie o ochronie informacji niejawnych z 22 stycznia 1999 roku. Oznacza informację, która wymaga ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, jako stanowiącą tajemnicę państwową lub służbową, niezależnie od formy i sposobu jej wyrażenia, także w trakcie jej opracowania (Art. 1 ust. 1 UOIN). Wejście w życie Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych – UOIN (t.j. Dz. U. Nr 196, poz….

Czytaj więcej...