Obowiązek wyznaczenia Sprzętowej Strefy Ochrony Elektromagnetycznej (SSOE)

Obowiązek wyznaczenia Sprzętowej Strefy Ochrony Elektromagnetycznej (SSOE)

Każda firma starająca się o świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego w stopniu I zobowiązana jest do posiadania akredytowanego systemu teleinformatycznego przystosowanego do przetwarzania informacji niejawnych. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, przeznaczonych do ochrony informacji niejawnych podstawowym wymogiem jest stosowanie odpowiednich środków ochrony elektromagnetycznej. Przepływ danych pomiędzy poszczególnymi elementami systemów TI generuje promieniowanie elektromagnetyczne o określonej częstotliwości. Emisja promieniowania odbywa się przez monitor, kable, gniazda, porty, drukarki, skanery. Sygnał jest także emitowany do sieci energetycznej, z której komputer…

Czytaj więcej...

Urządzenia klasy TEMPEST – ochrona przed emisją ujawniającą

Każde urządzenie przez które płynie prąd, jest źródłem promieniowania elektromagnetycznego. Przepływ danych w odbywający się między poszczególnymi elementami komputerów (kablami, portami, gniazdami, monitorem)  generuje promieniowanie elektromagnetyczne o określonej częstotliwości.  Każde z tych elementów poprzez promieniowanie elektromagnetyczne ujawnia pewne informacje, które przy użytej odpowiedniej technologi można odczytać. Emisja, której odbiór, rejestracja a następnie analiza da możliwość odtworzenia fragmentu przetwarzanej informacji niejawnej jest emisją ujawniającą. Pole elektromagnetyczne powstałe podczas przetwarzania informacji niejawnych jest tak silne, że posiadając…

Czytaj więcej...