Urządzenia klasy TEMPEST – ochrona przed emisją ujawniającą

Każde urządzenie przez które płynie prąd, jest źródłem promieniowania elektromagnetycznego. Przepływ danych w odbywający się między poszczególnymi elementami komputerów (kablami, portami, gniazdami, monitorem)  generuje promieniowanie elektromagnetyczne o określonej częstotliwości.  Każde z tych elementów poprzez promieniowanie elektromagnetyczne ujawnia pewne informacje, które przy użytej odpowiedniej technologi można odczytać. Emisja, której odbiór, rejestracja a następnie analiza da możliwość odtworzenia fragmentu przetwarzanej informacji niejawnej jest emisją ujawniającą. Pole elektromagnetyczne powstałe podczas przetwarzania informacji niejawnych jest tak silne, że posiadając…

Czytaj więcej...