Szkolenia z ochrony informacji niejawnych

Warunkiem niezbędnym dostępu do informacji niejawnych jest odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Konieczność odbycia szkolenia ma zagwarantować, iż dostęp do informacji niejawnych będą miały osoby, które zdobyły wiedzę na temat zasad oraz podstaw prawnych systemu ochrony informacji niejawnych, będą umieć stosować procedury ochrony informacji niejawnych oraz zdobędą umiejętność postępowania w sytuacjach ich zagrożenia lub nieuprawnionego ujawnienia.

W zależności od rodzaju przeprowadzonego postępowania sprawdzającego szkolenie może być:

  • przeprowadzane odpowiednio przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  • przeprowadzane odpowiednio przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego wspólnie z pełnomocnikiem ochrony,
  • organizowane przez pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadza szkolenia wobec:

  • pełnomocników ochrony i ich zastępców oraz kandydatów na pełnomocników ochrony lub ich zastępców,
  • przedsiębiorców wykonujących działalność jednoosobowo i osobiście,
  • kierowników przedsiębiorców, u których nie zatrudniono pełnomocników ochrony,
  • posłów i senatorów.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wspólnie z pełnomocnikiem ochrony przeprowadza szkolenia wobec:

  • kierownika jednostki organizacyjnej, w której są przetwarzane informacje niejawne o klauzuli „ściśle tajne” lub „tajne”.

Pełnomocnik ds.  ochrony informacji niejawnych przeprowadza szkolenia wobec:

  • osób zatrudnionych w jednostce organizacyjnej, których  obowiązki służbowe wiążą się z dostępem do informacji niejawnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy pełnomocnik ochrony ustala w planie ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w jaki sposób będą organizowane szkolenia i kto będzie je przeprowadzał np. zastępca lub zastępcy pełnomocnika ochrony, inne osoby upoważnione, a nawet firmy zewnętrzne zajmujące się szkoleniami w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Obowiązkowe szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lat. W pełni uzasadnionym jest jednak przeprowadzanie częstszych szkoleń w przypadku wprowadzenia istotnej zmiany przepisów regulujących ochronę informacji niejawnych np. nowelizacja ustawy o ochronie informacji niejawnych, zmiany rozporządzeń.

Zobacz również:

Leave a Comment

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.