Opłaty pobierane przez ABW lub SKW

Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie opłat za przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego dnia 20 lipca 2011 r. został określony szczegółowo sposób i tryb ustalania wysokości oraz poboru opłat przez ABW lub SKW od czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego , o których mowa w art. 48 ust. 5-6 oraz art. 50 ust. 1-4 ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Opłaty pobierane przez ABW lub SKW naliczane są na podstawie kwoty bazowej.  Kwotę bazową stanowi kwota, o której mowa w art. 53 ust. 5 pkt 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych. Wysokość kwoty bazowej ustalana jest na podstawie kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich.

Opłaty za przeprowadzenie czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego wynoszą:

 • za ocenę i audyt bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych w ramach akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych — równowartość 0,1 kwoty bazowej za godzinę pracy osoby dokonującej oceny lub audytu, ale w sumie nie więcej niż równowartość 50—krotności kwoty bazowej;
 • za badania i ocenę bezpieczeństwa środka ochrony elektromagnetycznej przeznaczonego do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej w ramach procesu certyfikacji — równowartość 0,1 kwoty bazowej za godzinę pracy osoby wykonującej badania lub ocenę, ale w sumie nie więcej niż równowartość 25-krotności kwoty bazowej;
 • za badania i ocenę bezpieczeństwa urządzenia lub narzędzia kryptograficznego przeznaczonego do ochrony informacji niejawnych w ramach procesu certyfikacji — równowartość 0,1 kwoty bazowej za godzinę pracy osoby wykonującej badania lub ocenę, ale w sumie nie więcej niż równowartość:
 • 100-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”,
 • 75-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „tajne”,
 • 50-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne”,
 • 25-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;
 • za badania i ocenę bezpieczeństwa urządzenia lub narzędzia przeznaczonego do ochrony informacji niejawnych realizującego zabezpieczenia teleinformatyczne w ramach procesu certyfikacji — równowartość 0,1 kwoty bazowej za godzinę pracy osoby wykonującej badania lub ocenę, ale w sumie nie więcej niż równowartość:
 • 100-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”,
 • 75-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „tajne”,
 • 50-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne”,
 • 25-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;
 • za wydanie certyfikatu ochrony kryptograficznej, certyfikatu ochrony elektromagnetycznej, certyfikatu bezpieczeństwa teleinformatycznego lub świadectwa akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego — równowartość 0,25 kwoty bazowej.

Pobierz treść całego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie opłat za przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego z dnia 20 lipca 2011 r.

Zobacz również:

Leave a Comment

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.