Nośniki elektroniczne

Nośniki elktroniczne informacji niejawnychNośnik elektroniczny to materiał lub urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej lub analogowej czyli np. dyskietki, płyty CD, dyski twarde, pamięci typu flash. Wszystkie nośniki elektroniczne, które będą służyć do przechowywania informacji niejawnych powinny być zarejestrowane w Kancelarii Tajnej oraz powinny zostać odpowiednio oznaczone. Sposób oznaczania nośników elektronicznych normuje Rozporządzenie z dnia 5 października 2005 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności [RPOK].

Według §2 pkt 2 RPOK przyznaną klauzulę nanosi się w sposób wyraźny i w pełnym brzmieniu.

Oznaczenie nośnika niejawnego
Prawidłowe oznaczenie nośnika niejawnego

Jeśli na nośnikach elektronicznych znajdują się informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową lub oznaczone klauzulą POUFNE należy je przechowywać w Kancelarii Tajnej lub w innych przystosowanych pomieszczeniach znajdujących się w strefie bezpieczeństwa, w zamykanych szafach metalowych. Natomiast nośniki oznaczone klauzulą ZASTRZEŻONE mogą być przechowywane w pomieszczeniach strefy administracyjnej. Nośniki, które stanowią integralną cześć urządzenia teleinformatycznego podlegają ochronie wraz z tym urządzeniem.

Każdy nośnik, który nie będzie już więcej wykorzystywany do przechowywania informacji niejawnych powinien być trwale zniszczony. Zniszczenia nośnika powinna dokonać komisja, która powinna stworzyć protokół zniszczenia. Dla nośników elektronicznych oznaczonych tajemnicą służbową dopuszcza się DEKLASYFIKACJĘ, która polega na odpowiednim wyczyszczeniu nośnika informacji.

Wymagania odnośnie bezpieczeństwa teleinformatycznego elektronicznych nośników informacji oraz procedury ich użytkowania i zarządzania nimi powinny być opisane w dokumentacji bezpieczeństwa (SWB i PBE).

 

[1] – Rozporządzenie z dnia 5 października 2005 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności. [pobierz]

Zobacz również:

Leave a Comment

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.