Czyszczenie BIK – zrób to sam

Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) – instytucja, której zadaniem jest gromadzenie, integrowanie i udostępnianie danych dotyczących zaangażowań kredytowych klientów banków i SKOK-ów. Dane te w olbrzymiej większości są danymi pozytywnymi, to znaczy zawierającymi informacje o prawidłowo spłacanych zobowiązaniach, a tworzona w ten sposób historia kredytowa jest instrumentem mogącym służyć uwiarygadnianiu klienta banku. Poza tym dodatkowym narzędziem dostarczanym przez BIK jest tzw. Scoring kredytowy – punktowa metoda oceny wiarygodności osoby ubiegającej się o kredyt bankowy.

BIK wspomaga podejmowanie decyzji kredytowych przez banki, powiązane z nimi organizacje sektora usług finansowych, jak również podmioty kredytujące w innych sektorach gospodarki, tworząc i rozwijając narzędzia oceny kondycji finansowej ich klientów[1].

W praktyce oznacza to, iż w BIK’u znajduje się cała nasza historia kredytowa. Są tam informacje zarówno o terminowo spłacanych zaległościach, jak i o opóźnieniach w ich spłacaniu. „Dobra” historia kredytowa może ułatwić zaciągnięcie nowego kredytu. Natomiast, w przypadku gdy są tam zapisy o opóźnieniach w spłacie poprzednich kredytów, może to skutkować  przykrą dla nas odmową udzielenia nowego kredytu przez bank.

Na forach internetowych mnożą się oferty czyszczenia wpisów w Biurze Informacji Kredytowej. Koszt to ok 500 zł za wyczyszczenie jednego wpisu. Poniżej przedstawiam mechanizm, który pozwoli Wam we własnym zakresie wyczyścić sobie BIK, zaoszczędzając przy tym pieniądze. Sprawa jest banalnie prosta i nie wymaga ona szczególnej wiedzy prawniczej.

Podstawa prawna

Biorąc kredyt, a dokładniej podpisując umowę kredytową wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych do celów realizacji tejże umowy. W momencie uregulowania wszystkich zobowiązań wynikających z umowy (spłata całego kredytu) możemy żądać zaprzestania przetwarzania naszych danych osobowych przez dany bank. I to praktycznie cała tajemnica czyszczenia BIK”u.

Art. 105a. Prawa Bankowego

2. Instytucje, o których mowa w ust. 1, mogą, z zastrzeżeniem ust. 3, przetwarzać informacje stanowiące  tajemnicę  bankową  w  zakresie  dotyczącym  osób   fizycznych  po  wygaśnięciu zobowiązania  wynikającego  z  umowy  zawartej  z  bankiem  lub  inną  instytucją  ustawowo upoważnioną  do  udzielania  kredytów,  pod  warunkiem  uzyskania  pisemnej  zgody  osoby,  której informacje te dotyczą. Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.
3. Instytucje, o których mowa w ust. 1, mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową  dotyczące  osób  fizycznych  po  wygaśnięciu  zobowiązania  wynikającego  z  umowy zawartej  z  bankiem  lub  inną  instytucją  ustawowo  upoważnioną  do  udzielania  kredytów,  bez zgody osoby, której informacje dotyczą, gdy osoba ta nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub  inną  instytucją  ustawowo  upoważnioną  do  udzielania  kredytów,  a  po  zaistnieniu  tych okoliczności  upłynęło  co  najmniej  30  dni  od  poinformowania  tej  osoby  przez  bank  lub  inną instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów o zamiarze przetwarzania dotyczących jej informacji stanowiących tajemnicę bankową, bez jej zgody.

Zgodnie z powyższym artykułem Prawa Bankowego, jeśli nasze opóźnienia w spłacie kredytu nie przekraczały 60 dni w każdej chwili możemy żądać od Biura Informacji Kredytowej zaprzestania przetwarzania naszych danych osobowych co skutkuje usunięciem ich z bazy BIK. Jeśli opóźnienia w spłacie kredytu przekroczyły 60 dni, a bank nie dopełnił obowiązku informacyjnego w zakresie  zamiaru przetwarzania danych bez zgody kredytobiorcy lub zobowiązanie zostało całkowicie uregulowane w terminie do 30 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia także możemy starać się o dalsze zaprzestanie przetwarzania naszych danych osobowych. Co jeśli nasze spóźnienia wynoszą powyżej 60 dni oraz upłynęło ponad 30 dni od poinformowania nas o przetwarzaniu naszych danych osobowych bez naszej zgody? Tutaj sprawa jest trudniejsza. Jedyna szansa usunięcia takiego wpisu to wykazanie, iż doszło do pomyłki.  W przeciwnym wypadku przetwarzanie  informacji  stanowiących  tajemnicę  bankową  (zgodnie z art. 105a  ust.  4 Prawa Bankowego),  może  być  wykonywane  przez  okres  nie  dłuższy  niż  5  lat  od  dnia  wygaśnięcia zobowiązania. Czyli dopiero po 5 latach od spłaty kredytu możemy starać się o usunięcie tych wpisów.

Należy mieć na uwadze, iż pozytywna historia kredytowa działa na korzyść kredytobiorcy, stąd warto zostawić wpisy świadczące o terminowym regulowaniu zobowiązań.

Czyszczenie BIK w 2 krokach

1. Należy uzyskać raport BIK – (http://www.bik.pl/bik/klient_indywidualny/raport_plus). Raport ten składa się z dwóch części:

  • BIOZ – jest to informacja o zapytaniach kierowanych przez uprawnione instytucje np. w trakcie procesowania wniosków kredytowych, nie jest to informacja o posiadanych zobowiązaniach, zbyt duża liczba zapytań kredytowych może skutkować odmową udzielenia kredytu
  • BIORK – jest to informacja o faktycznie udzielonych zobowiązaniach kredytowych (kredyty, karty kredytowe, limity w ROR, debety w ROR) tych w trakcie spłaty oraz tych zamkniętych –  możliwość usunięcia wpisów mamy tylko przy zamkniętych zobowiązania
  • przykładowy raport wygląda tak: http://www.bik.pl/NR/rdonlyres/0FF4725D-7F48-4A03-8D83-C49420D22F28/0/raport_plus.pdf

2. Złożenie pisma do banku, z prośbą o zaprzestanie przetwarzania naszych danych osobowych w związku z wygaśnięciem zobowiązań (spłaty kredytu w całości). Przykładowa treść pisma poniżej :

 

Jeśli nie mają zastosowania przepisy art. 105a ust. 3 (o których pisałem wyżej) wpis w BIK’u dotyczący wymienionego banku oraz umowy kredytowej powinien zostać wyczyszczony.

[1] – http://pl.wikipedia.org

Zobacz również:

Leave a Comment

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.