III Konferencja bezpieczeństwa ochrony fizycznej i zabezpieczeń technicznych osób, mienia, obiektów, informacji i infrastruktury krytycznej

W imieniu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych i Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w III Konferencji bezpieczeństwa ochrony fizycznej i zabezpieczeń technicznych osób, mienia, obiektów, informacji i infrastruktury krytycznej, pod Patronatem Honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Krajowej Izby Gospodarczej i Naczelnej Organizacji Technicznej.

Konferencja skierowana jest do Prezesów Zarządów, kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw podlegających obowiązkowej ochronie, szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa, o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym i innych podmiotów organizacyjnych będących na wykazie Wojewody oraz agencji ochrony osób i mienia. Ponadto zapraszamy dyrektorów pionów bezpieczeństwa, kierowników ochrony fizycznej i technicznej, dyrektorów i naczelników działów spraw obronnych i zarządzania kryzysowego, szefów działów IT, pełnomocników ds. ochrony infrastruktury krytycznej i ochrony informacji niejawnych, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo firmy i instytucji.

Cele konferencji:

 1. Zapoznanie uczestników z założeniami tworzonego nowego Systemu Bezpieczeństwa Narodowego.
 2. Zapoznanie z zasadami ochrony infrastruktury krytycznej i zarządzaniem kryzysowym.
 3. Przedstawienie praktycznych aspektów organizacji zarządzania kryzysowego i kierowania zespołami ochrony infrastruktury krytycznej.
 4. Omówienie sposobu opracowania planów ochrony fizycznej i technicznej obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.
 5. Rozpoznawanie, wykrywanie i zapobieganie zagrożeniom w odniesieniu do chronionej jednostki organizacyjnej oraz analizowanie stanu potencjalnych zagrożeń.
 6. Zapoznanie z najlepszymi praktykami, zadaniami i procedurami mającymi na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym, realizowanymi przez organy administracji rządowej.
 7. Określenie ról, zakresu odpowiedzialności i współpracy podmiotów publicznych i prywatnych w zapewnieniu bezpieczeństwa firmy/instytucji.
 8. Analiza zagrożeń bezpieczeństwa i ocena ryzyka w firmie.
 9. Przygotowanie procedur wdrażania i funkcjonowania tajemnicy przedsiębiorstwa w firmie.

Zaproszeni goście, eksperci i wykładowcy:

 1. prof. dr hab. Stanisław Koziej – Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
 2. Marek Komorowski – Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
 3. gen Paweł Pruszyński – b. z-ca Szefa ABW
 4. nadinspektor Mariusz Dąbek – Małopolski Komendant Wojewódzki Policji
 5. dr Przemysław Ligenza – Prezes Urzędu Dozoru Technicznego
 6. Przedstawiciele Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KG Policji
 7. Przedstawiciele Głównego Sztabu Policji KGP
 8. Przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
 9. płk dr Zbigniew Piątek – Akademia Obrony Narodowej
 10. płk Wojciech Garstka – Europejski Ekspert ENISA, b. oficer Służb Ochrony Państwa
 11. płk Kazimierz Ślusarczyk – b. Dyrektor Delegatury ABW w Katowicach
 12. kmdr Adam Wiśniewski – Pełnomocnik Ochrony i Spraw Obronnych PSE – Centrum S.A.
 13. podinsp. Zygmunt Tomczyk – Z-ca Naczelnika Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie
 14. prof. nadzw. Bogdan Kosowski – ekspert zarządzania kryzysowego
 15. dr inż. Dobrosław Mąka – Ekspert bezpieczeństwa teleinformatycznego
 16. Anita Fraj-Milczarska – Naczelnik Wydziału Analiz Departamentu Nadzoru MSW
 17. Aleksander Odrzywolski – Pełnomocnik Ochrony Tauron Wytwarzanie S.A.
 18. Grzegorz Kuta – Dyrektor Biura Ochrony Informacji PKP PLK S.A.
 19. Maciej Palenik – DMF Serwis Sp. z o.o.
 20. Vincent V. Severski – Gość Specjalny konferencji, autor bestsellerów „Nielegalni” i „Niewierni”

Tematyka konferencji : Transformacja Systemu Bezpieczeństwa Narodowego w Polsce. Główne założenia Raportu i Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego RP.

Panel I – Zagrożenia dla firmy i przedsiębiorstwa. Analiza zagrożeń i szacowanie ryzyka.

 1. Zagrożenia gospodarcze – aktualne uwarunkowania.
 2. Zagrożenia terrorystyczne oraz przestępczością, w tym zorganizowaną. O czym warto wiedzieć, pamiętać i zapobiegać takim patologiom.
 3. Cyberataki – to fikcja czy rzeczywistość? Reakcja na incydenty.
 4. Analiza i monitoring zagrożeń bezpieczeństwa i szacowanie ryzyka w firmie – praktyczne aspekty.

Temat debaty: Czy i w jaki sposób oraz w jakich aspektach kadra zarządzająca przedsiębiorstw dokonuje analizy zagrożeń i szacowania ryzyka?

Panel II – Zarządzanie kryzysowe. Ochrona infrastruktury krytycznej.

 1. Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego – praktyczne aspekty wykorzystania w przedsiębiorstwie, w zakresie zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy.
 2. Narodowy Plan Ochrony Infrastruktury Krytycznej.
 3. Standardy służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej – dobre praktyki i rekomendacje.
 4. Rola i zadania pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej oraz zespołu zarządzania kryzysowego w zakresie zarządzania infrastrukturą krytyczną.
 5. Zapewnienie ciągłości działania w firmie.

Temat debaty: Kto tak naprawdę odpowiada obecnie za ochronę infrastruktury krytycznej?

Panel III – Zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie.

 1. Zarządzanie bezpieczeństwem w Polsce z wykorzystaniem baz danych służb i instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa.
 2. Obszary, obiekty, urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia.
 3. Praktyczne wskazówki do wypracowania właściwej struktury organizacyjnej pionu bezpieczeństwa w firmie.
 4. Opracowanie planów ochrony fizycznej i technicznej obiektów – co robimy dobrze, jakie popełniamy błędy.
 5. Bezpieczeństwo informacyjne w przedsiębiorstwie, a ochrona informacji prawnie chronionych – uwagi i zalecenia.
 6. Ochrona teleinformatyczna – poufność informacji, komunikacja, urządzenia.
 7. Narzędzia, metody, nowoczesne technologie ochrony fizycznej i technicznej osób, obiektów, informacji oraz mienia. Wykorzystanie systemu CCTV w firmie a ochrona danych osobowych.

Temat debaty: Czy pomoc ze strony administracji rządowej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie jest wystarczająca? Oczekiwania i prośby dot. wsparcia i współpracy w tym zakresie.

 

Termin: 9-11 października 2013 r.
Miejsce:
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „HYRNY”
34-500 Zakopane, ul. Piłsudskiego 20

Szczegółowe informacje:
http://www.ksoin.pl/

 

Zobacz również:

Leave a Comment

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.