Dokumentacja Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Przetwarzanie informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej wiąże się ze spełnieniem wielu wymogów, jakie stawia ustawa z dania 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Większość ciężaru tych wymogów spoczywa na Pełnomocniku ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Jednym z tych wymogów jest opracowanie odpowiedniej dokumentacji.

W zależności od klauzuli, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych zobowiązany jest do opracowania następującej dokumentacji:

 • w przypadku przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą: zastrzeżone
  • Plan ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego
  • Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony
  • Wykaz osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto
  • Dokumentacja bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne, tj. Szczególne wymagania bezpieczeństwa (SWB) oraz Procedury bezpiecznej eksploatacji (PBE) – jeśli występuje potrzeba posiadania systemu teleinformatycznego
 • w przypadku przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą: poufne, tajne oraz ściśle tajne:
  • Plan ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego
  • Dokumentacja określająca poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą
  • Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne w podległych komórkach organizacyjnych
  • Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony
  • Wykaz osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto
  • Dokumentacja bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne, tj. Szczególne wymagania bezpieczeństwa (SWB) oraz Procedury bezpiecznej eksploatacji (PBE) – jeśli występuje potrzeba posiadania systemu teleinformatycznego

Oferujemy Państwu pomoc w przygotowaniu każdego z wyżej wymienionych dokumentów. Mamy bardzo duże doświadczenie, dlatego też możemy proponować tworzenie dokumentacji na najwyższym poziomie. Dokumentacja przez nas tworzona jest zgodna z przepisami, w chwili jej przekazania.

Zobacz również:

COMMENTS

Leave a Comment

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.