Administrator Systemu Niejawnego (AS)

Administrator systemu to osoba lub zespół osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu/sieci TI oraz za przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa TI (art. 54 ust.1 pkt 1 UOIN).

Administratorem systemu niejawnego powinna być osoba, która bezpośredni zarządza systemem lub siecią Teleinformatyczną. Możliwe jest powołanie na to stanowisko i skierowanie na szkolenie do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jego przełożonego (np. szefa oddziału). W tym przypadku administratorzy także muszą posiadać odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa oraz powinni zostać przeszkoleni przez administratora, który odbył specjalistyczne szkolenie w ABW.

Administratora systemu niejawnego powołuje na wniosek Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych kierownik jednostki organizacyjnej. Powinna ona mieć wykształcenie wyższe informatyczne lub telekomunikacyjne aby umiejętnie i fachowo zabezpieczyć informacje niejawne przetwarzane w systemach/ sieciach TI.

Administrator systemu realizuje zadania w zakresie zapewnienia funkcjonowania oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemu lub sieci teleinformatycznej, w szczególności:

  1. opracowuje dokumentację bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz propozycje jej uaktualniania;
  2. przechowuje oryginały zatwierdzonej (zaakceptowanej) dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego;
  3. wdraża procedury bezpiecznej eksploatacji systemu lub sieci teleinformatycznej;
  4. współuczestniczy w szkoleniu użytkowników systemu lub sieci teleinformatycznej z zakresu ich bezpiecznej eksploatacji;
  5. utrzymuje zgodność konfiguracji i parametrów systemu lub sieci teleinformatycznej z dokumentacją bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz innymi dokumentami normatywnymi;
  6. systematycznie kontroluje funkcjonowanie mechanizmów zabezpieczeń oraz poprawność działania systemu lub sieci teleinformatycznej;
  7. informuje pełnomocnika ochrony oraz Centrum Wsparcia Technicznego funkcjonującego w Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi resortu obrony narodowej o stwierdzonych naruszeniach bezpieczeństwa systemu lub sieci teleinformatycznej;
  8. zgłasza pełnomocnikowi ochrony potrzeby w zakresie serwisowania i ponownej certyfikacji wyrobów o przeznaczeniu specjalnym, o których mowa w pkt 1 ppkt 9 lit. c i d;
  9. analizuje i archiwizuje rejestr zdarzeń w systemie lub sieci teleinformatycznej, prawidłowość dokumentowania i archiwizowania zdarzeń;
  10. prowadzi na bieżąco wykaz osób mających dostęp do systemu lub sieci teleinformatycznej oraz przydziela użytkownikom konta, zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez kierownika jednostki (komórki) organizacyjnej.

Administrator systemu niejawnego nie musi być pracownikiem Pionu Ochrony Informacji Niejawnych

Zobacz również:

Leave a Comment

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.